Skip to content

Essays Musika Ng Pilipino Noon At Ngayon

Muli akong nagpapaumanhin sa anumang pagkakamali ko sa paggamit ng wikang Filipino sa maikling kuro-kurong ito, ngunit naniniwala akong dapat isulat ang talang ito sa wikang Filipino.  Anyway, translation follows. – Marocharim

Tungkol sa Orihinal na Musikang Pilipino

Iniutos ni Pangulong Aquino na muling ipatupad ang Executive Order No. 255, na kung saan dapat magpatugtog ng apat na awiting Pilipino ang mga istasyon ng radyo sa Pilipinas kada oras sa kanilang mga programang pang-musika.

Hindi layunin ng koryong ito na makipagtalastasan tungkol sa kung ano nga ba ang “awiting Pilipino” na ipaloloob sa debate ng kabihasnan at nasyonalidad, ngunit hindi ito maiiwasan.  Hindi maipagkakaila na marami sa ating mga magagaling na mang-aawit ay bihasa sa mga awiting banyaga, sa mga cover version o sa revival, o di kaya’y sa pagsasalin (tulad ng inyong lingkod, bagamat hindi ako mang-aawit).  Maaari ding ipahayag na walang “orihinal na awiting Pilipino,” hindi dahil sa usapin ng kabihasnan, ngunit tungkol sa mga katangian ng makabagong OPM na di mapagkakailang halaw sa mga istilo ng banyagang kompositor at mang-aawit.

Para sa akin, ang konsepto ng OPM ay mga istilo at porma ng musika na bahagi na rin ng iba’t-ibang kultura sa Pilipinas, gamit ang kanilang mga instrumento, wika, at pananaw.  Ang musika ay bahagi ng ating kuwento at kasaysayan; bagamat ikinalulugod nating pakinggan ang mga awitin ng ibang bansa, hindi dapat natin kalimutan o di kaya’y kasuklaman ang mga awiting atin.

Bagamat dapat purihin ang layunin ng EO 255, naniniwala pa rin ako na ang musika ay isang personal na kagustuhan, libangan, o di kaya’y kahalingan.  Naniniwala po ako na hindi solusyon sa sitwasyon ng OPM ang pagsasabatas na dapat makinig at magpasahimpapawid ang mga istasyon ng radyo ng mga awiting Pilipino.  Sa aking palagay ay walang batas sa mga istasyon ng radyo na pumipigil sa mga empleyado nito na magpatugtog ng awiting banyaga.  Sa aking hamak na pagpapalagay ay taliwas sa napakapersonal na karakter ng musika na ipilit na ipasahimpapawid ang mga awiting sadya naman ayaw pakinggan ng makikinig, o di kaya’y hindi bagay sa imahe ng istasyon.

Nakalulungkot na isipin na ang isang instrumento ng kalayaan – ang musika – ay ginagamit sa isang mapagpilit na paraan.

Isa akong masugid na tagapakinig ng musikang Pilipino, at kung kailangan man ay narito ako para ipahayag ang kagandahan ng ating musika, at kahusayan ng ating mga artista at ng industriya ng musika sa Pilipinas.  Ngunit ang ating sariling panlasa at pagkatig sa musika ay mga suhestiyon lamang sa gustong makinig.  Naniniwala ako na mas mapapasigla ang OPM kung ito ay may matibay na pundasyon; kung mamumuhunan ang pamahalaan sa mga istasyong pag-aari nito at patuloy na magpatugtog ng OPM.  Lalung-lalo na, kung ito ang mangunguna sa pagtangkilik sa OPM.  Sa pamamagitan ng de-kalidad na mga istasyon, na may makabagong kagamitan at mga dalubhasang empleyado, ay mas epektibong maibabahagi sa sambayanan ang kagandahan ng ating mga awitin, at kagalingan ng mga mang-aawit, kompositor, at manunulat sa industriya ng musika sa Pilipinas, sila ma’y nagsisimula pa lamang o batikan na sa larangan.

Hamon na rin sa kinapipitagang industriya ng musika sa Pilipinas na patuloy na gumawa ng mga de-kalidad na awitin; hindi natitigil sa kung anuman ang uso o di kaya’y kung anumang revival ang kikita.  Ang musika ay hindi idinidikta, kundi pinakikinggan: kung maganda ang awitin ay tiyak na ito’y pakikinggan.  Muli, bagamat ang layunin ng kautusang ito ay kapuri-puri, ang pagsasapraktika nito ay sumasagi sa ating sariling panlasa – at sa isang kaduluhan, ang ating mga karapatan – na mamili kung ano ang musikang ating kinahuhumalingan at pinakikinggan.  Ang sagot ay nasa mga prayoridad ng pamahalaan at sa industriya na mismo, at hindi sa sapilitang pakikinig sa awiting atin.

Translation after the break.

Now for the translation:

On Original Pilipino Music

President Aquino ordered that Executive Order No. 255 be implemented, where all radio stations should play four Filipino songs every hour on their music programs.

In this post, I don’t intend to open dialogue about what “Pilipino music” is, within the debate of heritage and nationality, but it can’t be avoided.  There’s no mistaking the fact that many of our best singers make great renditions, cover versions, or translations (like myself, though I’m not a singer) of foreign songs.  One may even say that there is no “Original Pilipino music,” not because of origin, but because many of the characteristics of modern OPM are derived from the styles of foreign composers and artists.

For me, the concept of OPM encompasses the styles and forms of music shared by the many different cultures of the Philippines; through their instruments, languages, and world-views.  Music is part of our narrative and our history; while we may enjoy foreign songs, we must never forget – or frown upon – the songs from our country.

Indeed the spirit of EO 255 must be praised, but I believe that music is a personal choice, hobby, or even passion.  I believe that a mandatory law requiring stations to play OPM is not a solution to the situation of OPM.  There are no laws or rules in radio stations that prevent employees from playing OPM.  In my humble view, to force stations to play OPM runs against the grain of the very personal nature of listening to music; whether we don’t like to listen to it, or it doesn’t reflect the image the station wants to project.

It troubles me to think that an instrument of freedom – music – is used as an instrument of coercion.

I am an avid listener of Pilipino music; if need be, I am here to spread the message and to spread the word about the beauty of our music, and the skill of our artists and the Pilipino music industry in general.  However, our personal tastes and preferences to music are mere suggestions to others who also have their preferences and are willing to listen.  I believe that revitalizing OPM could only happen when it has a strong foundation; if the government would invest in its own radio stations and play OPM.  Especially if it’s the first patron of the industry.  With quality radio stations, with state-of-the-art equipment and experts in operations, we can effectively share to the public the beauty of our songs, and talent of our singers, composers, and lyricists in the music industry; whether they’re just starting out or are legends in the field.

It’s a challenge to the well-respected music industry in the Philippines to continue writing quality songs; that it should not stop at fads or profitable revivals.  Music is not something dictated, but listened to: if the song is great it will have its share of the airwaves.  Again, though the goal of the law is admirable, in practice it brushes against our own tastes – and on one extreme, our rights – to choose what sort of songs we listen to and are passionate about.  The answer is in the priorities of government and the industry itself, and not listening under duress.

Malayo na ang narating ng tao sa lahat ng larangan at aspekto. Ang teknolohiya, siyensiya, moda, pelikula, medisina at iba pa ay malayong-malayo na kumpara sa ngayon. Ganundin ang pananampalataya, kaugalian, paniniwala, kasabihan at iba pang lumang nakagawian nang mga tao ay iba na rin sa kasalukuyan. Kung hindi man ito tuluyang nabago ng modernong panahon karamihan naman ay lubusang nag-iba siguro’y nakatakda talaga ito dahil ang tao noon at ngayon ay malaki ang pagkakaiba.

Ano-ano ito?
Halika, liripin natin ang ilang pagkakaiba at pagbabago ng noon at ngayon. Mula sa may kababawan hanggang sa may kalaliman.

Noon. Hindi lahat ng babae ay maganda.
Ngayon. Hindi lahat ng maganda ay babae.

Noon. Ang “virginity” sa kababaihan ay isang malaking isyu.
Ngayon. Pangkaraniwan na lamang sa magkasintahan ang premarital sex.

Noon. Karamihan sa kababaihan ay tipong “Maria Clara”.
Ngayon. Karamihan sa kababaihan ay liberated na.

Noon. Ang tattoo sa katawan ay iniuugnay lamang sa mga preso at ex-convict.
Ngayon. Ang tattoo kahit anong itsura ay itinuturing na form of art.

Noon. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga naka-shorts at nakatsinelas sa mga establisimiyento.
Ngayon. Cool nang maituturing kung ikaw’y naka-shorts ng ubod ng igsi at nakatsinelas lamang kahit saan ka man magtungo.

Noon. (Halos)Libre ang inuming tubig at ligtas kahit galing sa gripo.
Ngayon. Debote na ang tubig at mineral ang tawag kahit hindi naman.

Noon. Ang pagmamano, pag-gamit ng po at opo ay pangkaraniwan lang sa kabataan.
Ngayon. Ang pagmamano, pagsasabi ng po at opo ay bihira na lang at tila ‘di komportable ang kabataan sa pag-gamit nito .

Noon. Kuntento at nakangiti na ang masang Pinoy sa matamis na kamote at kapeng barako.
Ngayon. French Fries at kape sa Starbucks ang paborito nang naghihirap daw na Pinoy.

Noon. Ang singko, mamera lalo’t ang piso ay malaki ang halaga at marami ang mabibili.
Ngayon. Halos wala ng halaga ang sampung pisong nasa bulsa mo.

Noon. Tuwing Huwebes ay may mga bagong pinapalabas na pelikulang Pilipino.
Ngayon. Tuwing ikalawang buwan na lang halos magpalabas ng pelikulang Pinoy.

Noon. May sense ang karamihan sa mga mga programa sa telebisyon, kanta at pelikula.
Ngayon. Kahit walang kwentang kanta ay bumebenta, kahit paulit-ulit na teleserye ay mataas ang rating at kahit na walang kwenta ang istorya ay pwede ng pelikula.

Noon. Malaki ang respeto ng mga anak sa kanilang mga magulang na isang sutsot pa lang ay agad na tumatalima ang anak.
Ngayon. Halos wala ng galang ang mga anak sa magulang. Kahit lawit na ang dila ng magulang sa kakasaway ay hindi pa rin sumusunod ang anak.

Noon. Halos isang tao lang ang kinasusulakman at kinaiinisan ng mga Pinoy sa pulitika.
Ngayon. Halos lahat ng pulitiko ay kinaiiritahan at kinaiinisan ng mga Pinoy.

Noon. Malaki ang pag-galang ng mga tao sa mga Pulis at Militar.
Ngayon. Itinuturing na ng maraming Pinoy na notoryus ang Pulis at militar at tipong ‘di ka ligtas sa kanila dahil sa iba’t-ibang kontrobersiyang kanilang kinasasangkutan.

Noon. Isang sagrado at pinahahalagahan ng husto ang privacy ng mga tao.
Ngayon. Halos lahat na ng mga tao ay isinisigaw at isinahihimpapawid pa ang bawat kilos, galaw at lugar na pupuntahan sa pamamagitan ng facebook, twitter, blog at online journal.

Noon. Itinuturing na luho ang pagkain ng mansanas at iba pang angkat na prutas dahil sa kamahalan ng halaga nito.
Ngayon. Bagamat hindi na luho at mahal ang halaga ng mansanas marami pa rin naman ang hindi makakain nito dahil sa kawalan ng pera.

Noon. Library, Recto at hard to find encyclopaedia ang sources ng research at term papers.
Ngayon. Google, Wikipedia at iba pang search engine sa Internet ang katapat ng anumang impormasyon kailangan mong malaman.

Noon. Napakamahal at aabuting ng mahabang panahon bago ka magka-telepono. Simbolo rin ito noon ng karangyaan.
Ngayon. Minuto lang ang iyong kailangan para ikaw’y magkatelepono at ito ay sa murang halaga.
Noon. Pilit na ikinukubli nang kalalakihan ang kanilang pagkabading.
Ngayon. As early as 10 years old ay lantarang ipinapakita na ang kabadingan.

Noon. Proud ang bawat Pilipino sa likas at taglay na kulay kayumanggi.
Ngayon. Marami sa mga Pilipino ay nais pumuti kaya malakas ang benta ng Glutathione kahit ito’y mahal.

Noon. Halos bawat kanto ay may pabasa o pasyon sa panahon ng Semana Santa.
Ngayon. Halos wala ka nang nakikita o naririnig na pabasa o pasyon sa panahon ng Semana Santa.

Noon. Napakahalaga ng buhay at isusugal at isasakripisyon ng ina ang mismong sarili niyang buhay para lamang sa anak.
Ngayon. Walang pakundangan at walang respeto sa buhay ang marami sanang ina dahil ayon sa pag-aaral higit sa kalahating milyong sanggol ang intensyonal na pinalalaglag taon-taon.

Noon. Ang anumang uri ng panlalait sa kapwa ay itinuturing na masamang gawain.
Ngayon. Ang panlalait ay isa na lang pangkaraniwang ugali ng marami at marami-rami na rin na pinagkakakitaan ang gawaing ito.

Noon. Banal at Sagrado ang pag-gunita ng mga Pilipino sa Semana Santa. Walang radyo, walang telebisyon at walang maingay.
Ngayon. Marami ang sinasamantala ang panahong ito para magliwaliw at magbakasyon sa iba’t-ibang beaches at pool, may mga bukas na bar, sinehan at iba pa maging sa araw ng Biyernes Santo lalo na ang Sabado de Gloria.

Noon. Hinahangaan tayo ng bansang South Korea dahil sa ganda ng ating ekonomiya.
Ngayon. Pilipinas na ang humahanga sa bansang South Korea sa ganda ng kanilang ekonomiya.

Noon. Muntik ng maging mayaman ang bansang Pilipinas.
Ngayon. Ang Pilipinas ay kabilang na sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. 🙁

Hindi na nga maikakaila na napakalaki na nang pagbabago’t pagkakaiba ng noon at ngayon. At sa darating pang mga panahon ay marami pa ang magaganap na pagbabago. Kung kailangan nating sumabay sa pagbabago at agos ng panahon ay hindi ko alam dahil maraming pagbabago ang hindi angkop sa nais nating mangyari datapwat tutol man tayo dito ay wala tayong magawa. Madalas kung ano pa ang ayaw mong magbago ‘yun pa ang may malaking pagbabago. Sabi nga eh, walang permanenteng bagay dito sa mundo kundi ang pagbabago (bukod siyempre sa buwis).

About ragubalane

Walang pormal na edukasyon sa pagsusulat pero hindi ito naging handlang upang huminto sa pagsusulat ng kanyang mga saloobin. Nagbuhat sa isang tipikal na pamilya, nag-aral sa pampublikong paaralan mula elementarya hanggang sekondarya. Iginapang ng magulang ang kolehiyo at pinagtibay ito ng diploma at lisensya na iginawad halos dalawampung taon na ang nakararaan. Nag-aral, nagsikap hanggang marating ang destinasyong kanyang nilakbay. Umasam, umasa hanggang matupad ang ilang kanyang inaasam sa buhay. Sumubok, sumulong hanggang makamit ang ilang minimithing tagumpay. Nangangarap ng mabuti at magandang Pilipinas sa kabila ng kawalan ng pag-asa ng iilan. Katulad ng karaniwang tao pilit na binubuhay ang pag-asa kahit habol-hininga na lang ito, hindi bibitiw at susuko kahit batid na ang resulta ng pagkabigo. Hindi matalino pero naipasa ang anumang pagsusulit, hindi matino pero nagpupumilit na gumawa ng katinuan. Madalas na napuputikan dahil sa daigdig na kanyang kinabibilangan ngunit agad na naglilinis at naghuhugas gamit ang inuusal na dasal.

  • Ambulansya ni Mang Rudy- September 14, 2017
  • Huwebes Noon- September 14, 2017
  • D A H I L A N- June 1, 2017
  • Tagumpay At Pagbabago- June 1, 2017
  • May Gulo sa Mindanao (Sa Visayas at Luzon din)- June 1, 2017
  • D I G M A A N- October 26, 2016
  • Tuloy Pa Rin- September 19, 2016
  • Dear Millennials (An Open Letter)- September 19, 2016
  • Gusto Kong Gumawa Ng Nobela- September 19, 2016
  • #Balikbayan Box- August 26, 2015